Kategorijas: Izglītības metodes

Somijas izglītības sistēmas pamatprincipi

Somijas izglītības sistēmas devīze ir: “Vai nu mēs mācāmies dzīvei vai – eksāmeniem. Mēs izvēlamies pirmo”. Visupirms jāpiemin, ka Somijas izglītības sistēma tiek uzskatīta par vienu no labākajām visā pasaulē. Starptautiskie pētījumi rāda, ka Somijā bērnu lasītprasme ir vislabākā pasaulē, ka Somijas skolēniem ir 2. vieta dabaszinātņu un 5. vieta matemātikas olimpiādēs pasaules mērogā un […]

Lasīt

Ieskats valdorfpedagoģijā

Pirmā valdorfskola tika izveidota, pateicoties Emītam Moltam, kas bija tabakas fabrikas “Waldorf Astoria” vadītājs. Kad Emīls Molts bija noklausījies Rūdolfs Šteinera lekciju, viņš aicināja Rūdolfu Šteineru nodibināt skolu, kas būtu paredzēta viņa rūpnīcas strādnieku bērniem. Emīls Molts vēlējās, lai šī skola būtu balstīta uz antropozofiju, kas bija tā laika jaunā zinātne un ko Rūdolfs Šteiners […]

Lasīt

Ieskats Montesori pedagoģijā

Montesori pedagoģija ir viens no reformpedagoģijas virzieniem, kas koncentrējas uz bērnu un kas ņem vērā bērna vajadzības. Pirmā bērnu māja, kurā tika piekopta šodien zināmā Montesori pedagoģija, tika nodibināta 1907. gadā, Romā Marijas Montesori vadībā. Vēl šodien Montesori kundzes izstrādātā pedagoģijas sistēma tiek saukta Montesori vārdā. Šī pedagoģija tiek pielietota dažādu līmeņu skolās, sākot ar […]

Lasīt