Kad labāk laist bērnu skolā – 6 vai 7 gados?

Kā zināms, mūsdienās pastāv iespēja laist bērnu skolā gan 6, gan 7 gadu vecumā, tomēr kādā vecumā būtu labāk laist bērnu 1. klasē? Vai ticēt tiem, kas saka, ka nevajag bērnam atņemt bērnību un steidzināt lietas, vai tiem, kas saka, ka skola, ieliekot stiprākus pamatus, attīsta spēcīgu personību? Kā zināt, kad ir īstais laiks laist bērnu skolā?

Bērnam uzsākt skolas gaitas ir daudz vieglāk, ja tas pazīst drukātos burtus, lasa vārdus vismaz pa zilbēm, saprot izlasīto, diktētus vārdus prot uzrakstīt drukātiem burtiem, skaita līdz desmit, izprot skaitīšanu un atņemšanu, risina vienkāršus teksta uzdevumus, atpazīst un prot nosaukt ģeometriskās figūras, pareizi tur rokās dažādus rakstām piederumus un prot ar tiem rīkoties, plēš papīru, prot locīt, attaisīt un aiztaisīt rāvējslēdzi, pogas, sasien un atsien auklas un lentas.

Šīs prasmes kalpo par atskaites punktu pirmsskolas skolotājiem, jo tās ir tās prasmes, kas ļauj bērnam ātrāk pielāgoties un koncentrēties mācību darbam. Kā rāda pieredze, ja ir izlemts, ka bērnam ir jāsāk iet skolā, nav pat vairs īsti svarīgi, ko bērns prot un ko vēl neprot, jo skolotāji organizē mācību darbu, balstoties uz klases vairākuma prasmēm. Šī iemesla dēļ lielāka nozīme ir tam, kādi bērni tiek apvienoti vienā klasē. Uzņemot bērnu 1. klasē, skolas nekādā veidā nepārbauda un nemaz arī nedrīkst pārbaudīt bērnu, tomēr nereti tas nenāktu par ļaunu, un tikai tādēļ, lai saprastu, vai bērns ir gatavs skolā vai vēl nav.

Jāsaka, ka pats būtiskākais aspekts ir bērna psiholoģiskā sagatavotība. Nereti bērna vecāki aprobežojas tikai ar bērna fizisko un mentālo spēju novērtējumu – ja bērns lasa un rēķina, tad viņš ir gatavs skolai. Beidzot bērnudārza gaitas, bērnam ir jāprot neskaitāmi daudz lietas, bet pāri visam, ko mēs tradicionāli uzsveram (lasīšana, rēķināšana u.tml.) pašas būtiskākās ir psiholoģiskās prasmes – bērnam ir jāspēj sadarboties, 40 minūtes sakoncentrēt savu uzmanību mācību darbam, atrast sevi barā, nosaukt vārdu, dzīvesvietu, aizdot lietas, kā arī loģiski izprast secību un kārtību.

Ja tomēr vairāk sliecaties par labu skolas gaitu uzsākšanai, pavērojiet, vai neizgulēta diendusa neietekmē bērna attieksmi pret sevi un darbiem, vai bērns labprātīgi izrāda interesi par, piemēram, aplikāciju veidošanu vai krellīšu vēršanu, vai bērns pēc paša iniciatīvas mēģina kaut ko nozīmēt no apkārt redzamajiem attēliem, vai bērnam ir skaidra runa un dikcija, vai bērns spēj koncentrēties un nepārtrauc darbu jau pēc 10 minūtēm, vai ja bērns ir apjucis, tas jautā pēc palīdzības, meklējot risinājumu, vai vienkārši uztraucas un raud.

Jāsaka, ka viens gads bērna dzīvē, it īpaši vecumā no 6 līdz 7 gadiem, ir ļoti daudz, tādēļ pirms laist bērnu skolā ir rūpīgi jāizvērtē bērna fiziskās, mentālās un psiholoģiskās prasmes. Pats būtiskākais ir tas, lai bērns visu darītu ar prieku, bet prieku iespējams gūt tikai tad, kad darāmais atbilst bērna prasmēm.